triangel.gif (5598 bytes)
nr 30

Hypnos borde förbjudas
 

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


 

Tar teosofer avstånd från hypnotism även när den utövas i ett så kallat gott syfte, som till exempel vid kirurgiska ingrepp? Vilken relation har utforskandet och utövandet av hypnotism – i god avsikt – till det Teosofiska Samfundets Tredje Syfte? 

30. WQJ: För att delvis svara på frågan kan man bara ge en personlig åsikt och min är att hypnotism borde förbjudas enligt lag. Ingen utom några väldigt få högt utvecklade och lärda läkare borde få utöva den. Jag skulle vara lika snabb att förbjuda största delen av läkarkåren, som den stora allmänheten att använda hypnotism, för jag betraktar den som en farlig och skadlig förmåga. Den store Charcot, som har populariserat hypnotism, anser att bara kompetenta läkare borde få utöva den. I denna tidsålder av mörk själviskhet skulle jag rösta för en total avhållsamhet från dess användning tills vidare. [s 25]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23