triangel.gif (5598 bytes)
nr 36

 Bör vi fira Jul och Påsk?

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Är det uppriktigt för en ärlig teosof att överhuvudtaget fira kristendomens högtider sådana som Jul och Påsk, genom att antingen ge presenter eller genom festligheter? Hur tillämpar ockultister och Teosofiska Samfundets ledare detta i praktiskt avseende?

Svar 36: W.Q.J. Teosofisk ärlighet är inte en främmande moralisk skapelse alstrad genom en ny reform, utan det är samma ärlighet [sincerity] som alltid blivit definierad av filosofer och sedelärare inom varje tidsålder. Ordet sincere på engelska är härlett från ett latinskt ord som i sin tur förmodas komma från sine ”utan” och cera ”vax”, dvs., ren honung. Vaxet innebär fördomar, och han som hyser sådana, om han är medlem av TS eller inte, borde ifrågasätta sin egens tillämpnings riktighet om det är så att den hindrar honom från att tolerant betrakta alla människors seder, däremot kan den som samlar ihop ärlighetens rena honung precis lika gärna deltaga i kristendomens julhögtider som han kan fira Buddhas födelsedag på Ceylon. [sid. 30]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23