triangel.gif (5598 bytes)
nr 43

 Hur länge stannar vi i Devachan?

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Stannar personer i Devachan i proportion till den tid som deras tidigare liv varade på jorden? Till exempel: stannar en människa som dog vid 100 års ålder i Devachan tio gånger längre än en person som dog vid tio års ålder?

Svar 43: W.Q.J. På dessa frågor säger de forntida författarna; ”När belöningen är förbrukad sjunker varelsen åter tillbaka till jordelivet.” [sid.39]


 


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23