triangel.gif (5598 bytes)
nr 50

 Olika teosofiska samfund genom tiderna

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Nyckeln till Teosofin talar om Mästarnas försök under de sista 25 åren av varje århundrade att hjälpa till med mänsklighetens andliga utveckling, där står: ”…Någon eller flera personer har uppträtt i världen som deras ombud och en större eller mindre mängd av ockult vetande och undervisning har då blivit utgiven. Om Ni vill kan ni spåra dessa rörelser tillbaka, århundrade efter århundrade, så långt våra detaljerade historiska urkunder sträcker sig.” [sid. 306 original edition 1889] Har dessa rörelser någonsin blivit spårade, århundrade efter århundrade, och om så är fallet, kan FORUM redaktionen ge mig en sådan uppställning?

Svar 50: W.Q.J. Ingen har såvitt jag vet gjort sig besväret att göra en uppställning av dessa rörelser. Ett sådant försök gjordes under Anton Mesmers tid. Han grundade det Harmoniska Samfundet med syften liknande vårt. I Europa fanns det Teosofiska Samfund. I dr. Bucks bibliotek har jag läst en gammal bok, som gavs ut för omkring tvåhundra år sedan, med titeln ”Transactions of the Theosophical Society”. Utan tvivel skulle en noggrann undersökning genom århundraden ända fram till Ammonius Saccas tid påvisa en sådan fullständig urkund. Namnen de antog behöver däremot inte i varje särskilt fall vara ”teosofiska”. I Tyskland gjordes många försök, och Baron Leibetsdorf och Greve St. Martin var engagerade i en av dessa rörelser. Fastän encyklopedierna kallar Cagliostro för en bedragare, så var han engagerad i ett sådant försök och han var inte en bedragare. Greve St. Germain är en annan av dessa budbärare. [s. 46-47]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23