triangel.gif (5598 bytes)
nr 60

Swedenborgs visioner
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


 

Sträckte sig Swedenborgs visioner till den Devachanska Lokan, eller begränsade de sig till det astralplan som kallas Kama-loka?

60. W.Q.J. Utan tvivel gränsade hans visioner ofta andra jags Devachanska tillstånd, och dessutom gick han in i ett Devachanskt tillstånd nästan bara för sig själv, fast han fortfarande levde på jorden. Men det är inte lämpligt att använda beteckningen loka om Devachan, för Devachan är i detta sammanhang mera ett metafysiskt tillstånd än Kama-loka som är rent fysiskt. Swedenborg hade visioner i Kama-loka. Det framgår av hans böcker. Men han såg också fakta om jordelivet. Hans himlar utgjordes av de olika Devachanska tillstånd – hans egna och andras – i vilka han inträdde. Många medier, siare och klärvoajanter har gjort samma sak och gör det varje dag. I några fall deltog Swedenborg i högt utvecklade jags Devachanska tänkande, men eftersom Devachan är lika illusoriskt som Kama-loka och jordelivet, är dessa visioner inte av särskilt stort värde. [s 54]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23