triangel.gif (5598 bytes)
nr 62

 Om otur och och olyckor

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Har otur, olyckor, fysiska missbildningar osv. sin grund i karmiska orsaker?

Svar 62: W.Q.J. Och till detta kan man även tillägga, att den mänskliga rasens oupplösliga enhet kräver att vi betraktar varje människas problem som delvis våra egna, eftersom vi alltid har varit enheter inom rasen och hjälpt till att framkalla de betingelser som förorsakar lidande. [sid. 55]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23