triangel.gif (5598 bytes)
nr 64

  Om Gud

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


Teosofin anser  Gud vara En och evig – själva Absolutheten. Bibeln säger att människan är skapad till Guds avbild. Människan uppfattar vi vara sammansatt av sju principer – en förening av tre högre, de odödliga principerna, tillsammans med de fyra lägre, vilka disintegrerar och går tillbaka till jorden. Är inte alla dessa principer, eller delar, som finns i människan också närvarande i Gud? Jag frågar därför att några lär ut att “Ingenting är utom Anden”. För mig verkar materian vara en aspekt av Anden. Det kommer från någonting och går tillbaka till sitt ursprung, och det finns ingen plats utanför Gud.

Svar 64: W.Q.J. Jag har inte den svårigheten som redaktören har, som i ena andetaget påstår att vi inte ska spekulera över det Oändliga och i nästa ge det Oändliga egenskaper, som immanens i alla ting, avskildhet från oss, och så vidare, och om vi tar hans råd och begränsar oss till sunt förnuft och till vad vi kan känna till, så avhåller jag mig från en diskussion angående frågan om det Absoluta eller en Oändlig Gud. Den är hopplös. Citatet i frågan utgår från antagandet att det finns en Gud som kan bli förstådd och beskriven antingen direkt eller genom analogi eller kontrast. Detta övergår mitt förstånd. Men jag är fullständigt villig att återupprepa vad de Lärare säger som jag följer: att det Absoluta existerar men kan inte avslöjas eller bli känt.; att vid gryningen till vad som allmänt kallas skapelsen eller evolutionen framträder Ande och Materia i rummet. Detta accepterar jag, för det stämmer med logiken i resten av läran. De kallar detta för den första differentieringen. Påståendet – som i huvudsak görs av Mind-cure skolorna [Viljekraftskurerna] – antar att endast anden är, men kan inte förklara och inte heller försvara påståendet, vars egentliga syfte bara är att skapa andra påståenden beträffande kroppssjukdomar, som inte har någon större betydelse för någon annan än de svaga, eller de som ägnar sig åt materiella njutningar. Det sägs ytterligare och med goda skäl att det sker sju kosmiska differentieringar, och från dessa härstammar människans sjufaldiga konstitution. Hennes fysiska kropp står för hela den grova materian, hennes astralkropp står för en annan differentiering, hennes passioner står för energin i det heterogena kosmos, hennes livskraft kopierar ytterligare en annan av de sju, och så vidare tills alla är genomförda. Om du förutsätter en Gud, måste du placera människan antingen inom eller utanför honom; och om du väljer det senare alternativet då är din Gud inte oändlig, utan har något i sitt universum som inte är han själv – ty det Oändliga måste innehålla allt. Det är mycket säkrare att tyda dessa bibelverser enligt det gamla teosofiska sättet, vilket i detta fall visar att människan är skapad till Guds avbild, som är hennes Högre Själv. Om man antar den andra uppfattningen, dvs. att förutsätta en Gud och ge honom vilka egenskaper som helst, då har ditt förnuft ingen möjlighet att nå en slutsats förutom genom de argument och åtskillnader som gjorts av europeiska skolastiker och indiska disputerande teologer – och den slutsatsen kan tillfälligtvis, låt oss säga för ett liv, tillfredställa dig men den kommer att förbli falsk. Den tillhör den större gruppen av materialistiska illusioner som ständigt gäckar människans förnuft.[sid.55-56]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23