triangel.gif (5598 bytes)
nr 68

  Hur kan man astralt  förflytta föremål? 
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


 

På sid. 13 och 14 i sin bok Seven Principles of Man säger Annie Besant: "Många av de telekinetiska fenomen, det vill säga, förflyttningar av föremål utan synlig påverkan, som förekommer på bland annat seanser utförs genom Linga-Shariran, och man kan lära sig att viljemässigt producera sådana fenomen. Men de är tämligen oväsentliga. Att kunna sträcka ut en astral hand är inte viktigare än att kunna sträcka ut dess fysiska motsvarighet." Nu skulle jag vilja veta hur en astral hand kan till exempel lyfta en fysisk bok. Inte för att jag betvivlar att det är möjligt, men jag vill ha en filosofisk förklaring.

68. WQJ: Genom att betrakta vikt och tyngdkraften som ett faktum, och att de negativa och positiva polernas funktioner i högsta grad är ett resultat av attraktion och repulsion, kan vi se hur en astral hand verkligen kan flytta en bok. Boken har inte någon konstant och orubblig vikt. Tar man upp den på en hög bergstopp väger den mindre. Ändra bokens polaritet, och den kan på ögonblicket bli lätt som en fjäder. Ändra relationen mellan ett föremål – stort eller litet – och jorden under det, och det kan såväl öka i vikt som bli helt viktlöst. Det är på så sätt som den ovägbara blixten ofta förflyttar tunga kroppar långa sträckor – ändå är detta fluidum ovägbart. Ett sätt att lyfta frågeställarens bok är alltså att förändra dess polaritet. Ett annat sätt är att göra den astrala handen tillräckligt tät och fast för att kunna lyfta boken. Men när en astral hand närmar sig ett fysiskt objekt förändras dettas polaritet alltid kraftigt, ty astrala händer har en naturlig tendens att verka i den riktningen. Astrala händer behöver därför inte vara särdeles täta och fasta för att kunna lyfta fysiska objekt. Men när mrs Besant sa att det var oväsentliga, menade hon att det inte är en viktig sak, ändå behöver det inte vara oväsentligt som en handling eller händelse. [s 58-59]
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23