yantra1.gif (2187 bytes)
234:2
Är vegetarisk diet absolut nödvändig?

 
från "Svar på Frågor" (2) ur the Path

William Q. Judge

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 


Från C. (2) – Är en ren vegetarisk diet ett absolut nödvändigt villkor för att leva ett högt och fridfullt andligt liv?

Svar – (2) Man må äta gräs, sädesslag och kålrötter i miljontals år, utan att detta i och för sig skulle resultera i ett högt och fridfullt andligt liv. Allt detta är bara hjälpmedel, men inte nödvändiga villkor.

Om ens fysiska tillstånd är av den art att man kan avstå från animalisk föda, och om man genom detta inte stör andra människors livsföring eller försummar det arbete man har att utföra, då är det klokt att avstå från animaliska födoämnen. Den fysiska konstitutionen renas därigenom, den blir mindre grov och animal till sin natur. Men "vad som är mat för den ene är gift för den andre". Tag det som fungerar bäst för dig. "Det är inte vad som går in i munnen, utan vad som kommer ur den, som fläckar ner en människa". Rätt Tanke och rätt Motiv, och den sanna Viljan har mera att göra med verklig ockultism än några yttre handlingar eller regler för livsföringen.


ZADOK
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, November, 1887.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid 451 ,"Answers to Questions",  (Fråga 2 av 51); Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.
 

_______________________________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23