triangel.gif (5598 bytes)
206
Att studera  teosofi

William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 
Frågan ställs ofta: Hur ska jag eller min vän studera teosofi?

I början av detta studium bör en del ”inte” fånga elevens uppmärksamhet. Inbilla dig inte att du vet allting, eller att någon person i vetenskapliga kretsar har sagt det sista ordet i något ämne; anta inte att den nuvarande dagen är den bästa, eller att de forntida var vidskepliga, och inte hade kunskap om naturlagarna. Glöm inte att konst, vetenskap och metafysik inte ursprungligen uppstod med den europeiska civilisationen; och glöm inte att inflytande från Sokrates, Platon och Aristoteles från det antika Grekland fortfarande har stor påverkan på det moderna tänkandet. Tro inte att våra astronomer hade gjort något annat än rört till zodiaken om inte de gamla kaldéerna hade gett oss den vi nu använder. Glöm inte att det är lätt att bevisa att högt stående civilisationer periodiskt har funnits på jorden på olika ställen och lämnat både stora och små spår efter sig. Bland inte ihop buddhism med brahmanism, eller att hinduer är buddhister; och tro inte bara på de engelska eller tyska sanskrit forskarna när de ger förklaringar på de österländska ländernas heliga skrifter vars tankar är lika främmande i sin form för oss som våra länder är för dem. Man bör först vara beredd att undersöka texterna med ett klart och objektivt förnuft.

Men anta att den som frågar i början är beredd att tro på de teosofiska författarnas ord, då är försiktighet nödvändigt, för den teosofiska litteraturen är inte heller allsmäktig. Vi bör alla förnuftigt kunna förklara hoppet som finns inom oss, och vi kan inte göra det om vi tanklöst har svalt allt utan att studera andras tankar.

Men vad innebär studier? Det är inte bara läsandet av böcker, utan snarare långsamma, ärliga, noggranna tankar kring det som vi precis har tagit till oss. Om en elev accepterar reinkarnation och karma som sanna läror, så har arbetet endast börjat. Många teosofer har accepterat dessa läror, men kan inte berätta vad det är som de har accepterat. De stannar inte upp och försöker förstå vad det är som reinkarnerar, eller hur, när eller varför karma har sina verkningar, och de vet oftast inte vad ordet betyder. Några tror till en början att när de dör så kommer de att reinkarnera, utan att reflektera över att det är det lägre personliga jaget de menar, vilket inte kan födas igen i en kropp. Andra tror att karma innebär – ja, karma, utan någon tydlig idé om de olika typerna av karma, och om det är straff eller belöning eller både och. Därför är en noggrann inlärning från en eller två böcker som framställer lärorna, och sedan ett ännu mer noggrant studium av dessa, absolut nödvändigt.

Det finns för lite av sådant verkligt studium bland teosoferna, och för mycket läsande av nya böcker. Ingen elev kan säga om Sinnett i De Invigdes Lära skriver förnuftigt om inte hans bok studeras och inte bara skummas igenom. Även om hans språk är tydligt, så är ämnet ifråga svårfattligt, vilket kräver klara tankar i huvudet följt utav noggrant tänkande. Ett korrekt användande av hans bok, samt Den Hemliga Läran, Nyckeln till teosofin, och andra liknande skrifter som behandlar människan sjufaldiga indelning, leder till en bekantskap med de viktigaste lärorna, och bara när den bekantskapen är skapad så är man själv lämpad att förstå resten.*

En annan gren av studierna är den som bedrivs av naturligt hängivna, de som önskar tränga in i själva arbetet för mänsklighetens bästa. De bör studera alla områden inom den teosofiska litteraturen ännu hårdare, för att tydligt kunna förklara det för andra, ty en som resonerar bristfälligt eller en klart okritisk troende väger inte tungt hos andra.

Västerländska teosofer behöver tålamod, beslutsamhet, urskiljningsförmåga och minne, om de någonsin ska försöka greppa och fånga världens uppmärksamhet för de läror de vill sprida.

________________

[* Denna artikel publicerades i The Path, januari 1890. William Q. Judge skrev Teosofins Ocean 1893. Det är en mycket ambitiös presentation av den esoteriska filosofin och en utmärkt sammanfattning av H.P. Blavatsky’s Den Hemliga Läran. Det finns ingen jämförelse till Teosofins Ocean som en grundbok för studier, och för den individuella läsaren erbjuder den en korrekt förklaring av teosofin. – Övers anm.]

 

WILLIAM BREHON 
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, Januari, 1890.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid.344-345 ,"Of Studying Theosophy". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.


___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23