yantra1.gif (2187 bytes)

BHAGAVAD GITA
EN TEOSOFISK TOLKNING AV

WILLIAM Q JUDGE

kapitel VII


HÄNGIVENHET GENOM ANDLIG URSKILLNING

© 2017 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

WILLIAM QUAN JUDGE

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 53                                                                                                                                      BHAGAVAD GITA sidan 53

KRISHNA:

1HÖR, O son av Pritha, när du med hjärtat fäst vid mig, utövar meditation och tar din tillflykt till mig, hur du skall lära känna mig fullkomligt. 2Jag kall undervisa dig i denna kunskap och dess förverkligande, när du har lärt dig det, så återstår dig inget mer att veta.

3Av tusentals dödliga strävar kanske en efter fullkomlighet, och bland dem som så strävar känner mig kanske en enda sådan som jag är.  4Jord, vatten, eld, luft och akasha, Manas, Buddhi och Ahankara, sådan är den åttafaldiga indelningen av min natur. Denna är den lägre. 5Vet att min högre natur är annorlunda och den som vet. Genom den upprätthålls universum. 6Lär dig att hela skapelsen framspringer ur denna såsom från ett sköte jag är orsaken, jag är alstringen och upplösning av hela detta universum. 7Det finns ingen högre än jag, O rikedomens erövrare, och alla ting är uppträdda

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 54                                                                                                                                      BHAGAVAD GITA sidan 54

på mig likt dyrbara pärlor på en tråd. 8Jag är smaken i vattnet, O son av Kunti, jag är ljuset i solen och månen, den mystiska stavelsen OM i alla Vedaböckerna, ljudet i rummet, mandomen i männen, 9den ljuva doften i jorden och glansen i elden. Jag är livet i alla varelser och koncentrationsförmågan hos dem vars förnuft är riktade mot anden. 10Lär känna mig, O son av Pritha, som alla varelsers eviga frö. Jag är den vises visdom* och den starkes styrka. 11Och jag är förmågan hos de starka som i handling är fria från begär och längtan. Inom alla varelser är jag det begär som styrs av moralisk lämplighet. 12Vet också att de tillstånd som uppstår ur de tre kvaliteterna, sattva, rajas och tamas, kommer från mig. De är i mig, men jag är inte i dem. 13Hela världen vilseleds av dessa tillstånd som föds av de tre kvaliteterna, och vet inte att jag är avskild från dem, är högre och oförgänglig. 14Ty denna min gudomliga illusoriska förmåga, som uttrycker sig genom de naturliga kvaliteterna, är svår att övervinna, och bara de kan övervinna den som tar sin tillflykt till mig. 15De ondskefulla bland människorna, de vilseledda och de lågsinnade, som har blivit berövad på andlig förnimmelse genom denna illusion
_________________________________________

* Detta betyder här principen "Buddhi".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 55                                                                                                                                      BHAGAVAD GITA sidan 55

och vars tillstånd är demoniskt lagda, tar inte sin tillflykt till mig.

16Fyra slags människor som ägnar sig åt rättfärdighet dyrkar mig, O Arjuna: de som lider, de som söker sanningen, de som önskar ägodelar och de vise, O son av Bharata. Av dessa är den bäst som äger andlig insikt och alltid är hängiven mig. Jag är utomordentligt kär för den vise, och han är kär för mig. Ypperliga är förvisso alla, men den andligen vise är i sanning jag själv, ty med ro i hjärtat vandrar han på den väg som leder till den högsta stigen, som är just jag. Efter många födelser finner den andligen vise mig i egenskap av Vasudeva som är allt detta, ty en sådan stor själ (2) är svår att påträffa. De som genom begärens mångfald är berövad andlig visdom lägger sig till med särskilda riter, underkastade deras egen natur, och dyrkar andra Gudar. I vilken form en hängiven än önskar dyrka i tro, så är det bara Jag som inspirerar honom till att göra det varaktigt, och genom förlitande på denna tro söker han försoning med denna Gud och når syftet med sina

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 56                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 56

önskningar såsom jag ensam bestämmer. Men den belöning som sådana kortsynta människor får är tillfällig. De som dyrkar Gudarna går till Gudarna, och de som dyrkar mig kommer till mig. De okunniga, vilka inte fattar mitt högsta tillstånd som står över alla ting och är undantagen från förfall, tror att jag, som är omanifesterad, existerar i synlig form. Höljd genom min magiska illusion är jag inte synlig för världen. Därför känner världen mig inte som den ofödde och outtömlig. Jag känner, O Arjuna, alla varelser som har varit, som är, samt alla som kommer att vara härefter, men ingen känner mig. Vid födelsens stund, O son av Bharata, gör alla varelser sig skyldiga till misstag genom motsatsernas illusion som framspringer ur gillanden och ogillanden, O du din fienders plåga. Men de rättfärdiga människor liv, som upphört att synda och som är fria från motsatsparens illusion och står fasta i tron, de dyrkar mig. De som litar på mig och arbetar på att frigöra sig från födelse och död känner Brahma, samt Adhyatma och Karma i deras fullhet. De som vilar i mig i vetskap om att jag är Adhibhuta, Adhidaiva

_________________________________________

2. Originalets ord är "mahatma".


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   THE BHAGAVAD GITA page 57                                                                                                                                     BHAGAVAD GITA sidan 57

och Adhiyajna känner mig också i dödens stund.

Så lyder i Upanishaderna, i den heliga Bhagavad-Gita, i vetenskapen om det Högste Anden, i hängivenhetens bok, i samtalet mellan den Helige Krishna och Arjuna, det Sjunde Kapitlet, som kallas:

HÄNGIVENHET GENOM ANDLIG URSKILLNING


                                              ____________________________________________________

Översatt från William Q Judges Bhagavad Gita, kapitel 7.  Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1971.

                                              ____________________________________________________

      
                           Här nedan finner du kommentarer på de första sju kapitlen av Bhagavad Gita gjorda av
                                                    William Q Judge samt resten av kapitlen av Robert Crosbie,

                                                                                          

                                      Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 1
                                     
Kommentarer till Bhagavad-Gita av William Q Judge, kap 2
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 3
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 4
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 5
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 6
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av William Q Judge, kap 7


                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
                                 
    Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 14  
                                     
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15

                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
                                      Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18
 

                                                 The Working Glossary by William Q Judge

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2017 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2017-04-11