yantra1.gif (2187 bytes)
234:3
 En serie existenser?

 
från "Svar på Frågor" (3) ur
the Path

William Q. Judge

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)Från T. (1) – Är jag ett resultat av en serie existenser eller en serie samexistenser?

Svar – (3) Det som ger sig till känna som dig själv är resultatet av ett väsens kontinuerliga existens. Din nuvarande kropp och din själ (eller personlighet) är resultatet av en serie existenser. Din karma är ett resultat av samexistens. Individualiteten, eller anden, är själens eller personlighetens orsak, eller det som kallas "du". Du är manifestationen av ett väsen och är resultat av detta väsens framträdande i en mångfald olika personligheter på denna handlingarnas skådebana som kallas jorden.


ZADOK
[WILLIAM Q. JUDGE]
Path, November, 1887.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol II, sid 452 ,"Answers to Questions", (Fråga 3 av 51); Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

_______________________________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23