triangel.gif (5598 bytes)
286
 
Förenkling av lärorna


William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

För närvarande är ett av de mest nödvändiga behoven att göra en förenkling av lärorna. Teosofin är tillräckligt enkel; felet ligger hos dem som tolkar teosofin om de gör detta komplicerat, abstrakt eller vagt. Trots det klagar alltid intresserade människor på att det är ett alldeles för svårt ämne för dem, och att deras utbildning inte varit tillräcklig för att de ska förstå det. Detta är huvudsakligen medlemmarnas fel som har framställt ämnet på ett sådant sätt att människor sorgset vänder sig bort från detta. Vid allmänna möten eller när man försöker förklara för en intresserad nykomling så är det helt meningslöst att använda sanskrit, grekiska eller andra utländska ord. Nio gånger av tio beror denna vana att göra så på lathet eller inbilskhet. Ibland beror det på att man har endast lärt sig vissa termer utan att man förstått eller assimilerat idéerna som ligger bakom. Teosofins idéer måste bemästras, och när det väl är gjort så är det lätt att uttrycka dem i de mest enkla termer. Och diskussioner om det Absoluta, om Hierarkier osv. är värre än lönlösa. Sådana idéer som Karma, Reinkarnation, Människans Fullkomlighet, den Duala Naturen, är ämnen som bör få en framskjuten plats. Dessa kan förklaras – om du har förstått idéerna och gjort dem till dina – från tusentals olika perspektiv. Vid alla möten bör den största ansträngningen ligga i att förenkla, genom att använda ord från vårt eget språk när vi förmedlar vad vi tror på.

WILLIAM Q JUDGE

Översatt från Vernal Blooms av William Q. Judge, sid. 56, ”
Simplification of  Teaching”. Utgiven av The Theosophy Company, Bombay, India 1946.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23