triangel.gif (5598 bytes)
284 
Vad bör teosofer prata om?


William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896,

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

När två, tre eller flera teosofer träffas och umgås socialt, vad bör de då egentligen prata om, ifall det inte finns några ointresserade främlingar närvarande? Det kanske kan påpekas att de borde prata som vem som helst, men så bör inte vara fallet. Den vanligaste världsliga vanan är att samtala om oviktiga saker, och då ofta om andra personer, och det är inte ovanligt att det är till deras nackdel, eller om flyktiga händelser, och då utan att diskutera dessa och relatera dem till permanenta och grundläggande principer. Många människor pratar för pratandets skull, liksom andra läser för läsandets skull, oavsett resultat. Men de som vet med sig att ”ett enda ord kan skada en hel stad eller förflytta ett lejons själ till en död räv” är mer försiktiga med sina ord. Frånsett den aspekten av frågan, så är det tydligt att människor som säger sig vara intresserade av teosofi slösar bort sin tid och sina tillfällen om de möter varandra utan att diskutera teosofi. Att bara babbla på hjälper inte mänsklighetens utveckling och inspirerar inte heller till några idéer, utan leder bara till den självklara tanken att en sådana konversation gränsar till det dåraktiga. Det finns ingen anledning att tro att en konversation inte kan vara både intressant och nyttig. Den kan lätt utvecklas åt det hållet av dem som är närvarande. Ingen har rätten att ursäkta sig genom att säga, ”de andra” ville skvallra, prata mode, idrott eller liknande; ty några få ord, eller vad som är allra viktigast, en korrekt sinnesattityd kommer genast leda in konversationen på de rätta vägarna. Och här bör det extrema undvikas. Det finns en rätt tid och en fel tid för att prata idrott, mode, mat osv., och det finns även en given gräns för nyttan med sådana diskussioner. Andra ämnen borde behandlas när teosofer är gynnade av lyckan att de kan umgås. De borde åtminstone inte skiljas åt utan att prata om något ädelt och upplyftande ämne som kan hjälpa dem i deras arbete och deras studier. Att göra detta till en regel kommer inte bara försäkra att mycket gott görs, utan det kommer även att försäkra oss mot mycket som är avgjort dåligt.


WILLIAM Q. JUDGE

Översatt från Vernal Blooms av William Q. Judge, sid. 67-68, ”
What should Theosophists Talk about?”. Utgiven av The Theosophy Company, Bombay, India 1946.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23