triangel.gif (5598 bytes)
279 
Vad bör teosofer läsa?


William Q. Judge

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

Det finns flera hinder på vägen för de enskilda individer som vill utföra ett gott arbete, vilka kan medföra bestående förluster för rörelsen. De går alla att överstiga, för hinder som är oöverstigliga är naturens egna gränser som kan användas som medel istället för att se dem som barriärer. Ett av dessa överstigliga och onödiga hinder är den vanligt förekommande vanan att läsa dålig och sensationell litteratur, både i dagstidningar och andra format. Detta fördummar och degraderar sinnet, slösar bort tid och energi, och gör hjärnan till ett förråd av ren djurisk kraft istället för att göra det till vad det borde vara – en generator av kosmisk kraft. Många människor tycks ”läsa på grund av att de eggas av att hjärnan kittlas”, med ett motiv som påminner om det som ruinerar periodsuparen: en önskan att bedöva det personliga medvetandet. Förnimmelsen dränker för tillfället samvetets röst och de påtryckningar som kommer från själen som så många män och kvinnor intuitivt känner. Så de söker akut förnimmelse på tusentals olika sätt, medan andra söker uppnå samma resultat genom att tysta ner både förnimmelsen och medvetandet med hjälp av droger och alkohol. Läsning av en särskild slags litteratur är egentligen detsamma som en alkoholvana fast på en annan nivå, och på samma sätt som vissa olyckliga lever för att dricka istället för att dricka så att de kan leva, så lever andra olyckliga för att läsa istället för att läsa så att de kan lära sig hur de ska leva. Gautama Buddha gick så långt att han förbjöd sina lärjungar att läsa noveller – eller vad som räknades som noveller på den tiden – genom att framhärda att sådant läsande var skadligt. Människor är ansvariga för hur de använder sin hjärna, för hjärnan kan användas för de ädlaste syften och kan utveckla den mest avancerade kvaliteten av energi, och att ständigt förse den med saker som inte bara är triviala utan också fientligt stämda mot teosofiska principer är att vara osann mot en allvarlig sak. Detta innebär inte att dagliga nyheter ska ignoreras, för de som lever i världen bör hålla sig själva uppdaterade med världens händelser: men en bra test är att ingenting som inte är värt att komma ihåg är värt att läsa. Att läsa för läsandets skull, och på så sätt fylla hjärnans utrymmen med en massa halvdöda sinnebilder, är ett hinder för tjänande och en barriär för individuell utveckling.

WILLIAM Q. JUDGE

Översatt från Vernal Blooms av William Q. Judge, sid. 63-64, ”
What should Theosophists Read?”. Utgiven av The Theosophy Company, Bombay, India 1946.


__________________________________________________________________
 

till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23