William Q. Judgeyantra


Teosofi Online

William Quan Judge
(1851 - 1896)

 

 

 

William Q. Judge föddes i Dublin, Irland. Han emigrerade  till Förenta Staterna med sin familj när han var 13 år gammal. Vid 21 års ålder fick han amerikanskt medborgarskap. Samma år blev han godkänd av staten New Yorks advokatsamfund. Som advokat specialiserade han sig i handelsrätt.

1874 träffade Judge överste H.S. Olcott och genom honom H.P. Blavatsky Följande år medverkade de till att instifta det Teosofiska Samfundet. Efter utgivandet av H.P.B:s bok Isis Unveiled (1877) åkte HPB och Olcott till Indien för att där etablera T.S. De lämnade Judge kvar så att han kunde fortsätta arbetet i Förenta Staterna. De brevväxlade regelbundet och Judge besökte Indien 1884. Efter sin återkomst startade han månadstidskriften The Path. Han skrev många artiklar som än idag hjälper den som studerar teosofi. Hans bok Teosofins Ocean, är en standardlärobok. Och hans tolkning av Bhagavad Gita är en ovärderlig andaktsbok. H.P.B. uttryckte gång på gång sitt förtroende för Judge och tacksamhet för allt arbete han utfört.

 


William Q Judge  ONLINE texter (in Swedish & English)

             

 Articles and Speeches of William Q. Judge
Introduction & Index to the Occult Stories Series of William Q Judge
Working Glossary, New York, 1892 by William Q Judge
W. Q. Judge – The Link (talk given in Bombay U.L.T. by B P Wadia on March 21st 1953.)
William Quan .Judges Samlade Skrifter Index

 


100 ARTIKLAR I ALFABETISK ORDNING

Adepterna
Adepterna i Amerika 1776
Adepterna och politiken
Angående dödandet av djur

Astral berusning
Astrologiskt

Att komma ihåg det högre Jagets erfarenheter

Att studera teosofi

AUM 

Beaktanden över magin
Bevis för det Dolda Självet
Blavatskianism i tid och otid  

De Gyllene Portarna
De persiska lärjungarnas lära
(från Ockulta Berättelser)
Den allegoriska paraplyn (från Ockulta Berättelser)
Den avslutande cykeln
Den Hemliga Lärans författarskap
Den Sjufaldiga Indelningen

Den verkliga viljan
Det avslöjande bildgalleriet  (från Ockulta Berättelser)
Det Vandrande Ögat (från Ockulta Berättelser)
Devachan

En Allegori
(från Ockulta Berättelser)
En introduktion till teosofin
En kommentar över Gayatri
En serie existenser? 
Ett par ord rörande "Den Hemliga Läran"

Fördelar och nackdelar i livet  
Förenkling av lärorna

Genom de Gyllene Portarna 

Hur man visar prov på sitt intresse för teosofin
Hypnotism

H.P. Blavatsky
H. P. B. om meddelanden från Mästarna  

Kali Yuga – den nuvarande tidsåldern
Kan man färdas på Vägen utan att medvetet skåda in i Astralljuset?
Karma i Desatir (från Ockulta Berättelser)
Karma - Aforismer

Klärvoajansens självbedrägeri
Kommer Mästarnas hjälp att dras in från 1989 tills 1975?

Meddelanden från "Andarna"
Meditation, Koncentration, Vilja

Mycket läsning, lite eftertanke
Människolivets tre plan

Ockulta Vibrationer
Odlandet av Koncentrationsförmågan (del 1)

Odlandet av Koncentrationsförmågan (del 2)

Om andliga gåvor och hur de uppnås
Om ockulta krafter och deras förvärvande
Om Celibat
Om framtiden: några få reflektioner  
Ormens Blod  (från Ockulta Berättelser)

Praktisk teosofi
Psykometri

Reflektioner
Reinkarnation i Bibeln
 

Själavandring – Transmigration
Självmord innebär inte att dö

Ska vi undervisa i klärvoajans 

Teosofin och dödsstraffet
Teosofisk kost
Teosofiska studier
Tillämpandet av teosofiska teorier
Tre Stora Idéer
Träffa målet

Tröskelns Väktare
Två förlorade nycklar: Bhagavad Gita – zodiaken  

Vad bör teosofer läsa?
Vad bör teosofer prata om?  
Vad bör teosofer inte säga?

Vad innebär den "dagliga invigningen"?
Vad innebär ockultism?
Vad är Udgitha?
Vad Mästarna har sagt
Verkligt framåtskridande – främjas det genom att skåda i Astralljuset?
Vänner eller ovänner i framtiden?
 

Är vegetarisk diet absolut nödvändigt?
Är vi övergivna?


BÖCKER:
________________________________________________

Teosofisk Resume:
Teosofisk Resumé (en teosofisk essä)
________________________________________________

Eko från Orienten:

Eko från Orienten – 21 kapitel – HuvudIndex
________________________________________________

Teosofins Ocean:

Teosofin och Mästarna – Teosofins Ocean ( kap 1)
Allmänna Principer – Teosofins Ocean ( kap 2) 
Jordkedjan – Teosofins Ocean ( kap 3) 
Människans sjufaldiga konstitution – Teosofins Ocean (kap 4)
Kroppen och AstralkroppenTeosofins Ocean (kap 5)
Kama-BegärTeosofins Ocean (kap 6)

Manas – Teosofins Ocean (kap 7)
Om Reinkarnation – Teosofins Ocean (kap 8)
Mer om Reinkarnation Teosofins Ocean (kap 9)
Argument som stödjer Reinkarnation Teosofins Ocean (kap 10)
Karma Teosofins Ocean (kap 11)

________________________________________________

Ockulta Samtal:
Kali-Yuga – vår tidsålder – Ockulta Samtal nr 1
Elementaler och Elementarer – Ockulta Samtal nr 2
Elementaler – Karma – Ockulta Samtal nr 3
Elementaler och Skatter – Ockulta Samtal nr 4
Mantror – Ockulta Samtal nr 5
Lagar som styr Elemementalerna – Ockulta Samtal nr 6
Elementalernas ”former” – Ockulta Samtal nr 7

Ockulta Samtal med HPB – Ockulta Samtal nr 8
Ockulta Vibrationer – Ockulta Samtal nr 9
Ockulta läror – Ockulta Samtal nr 10
Förmågan att veta – Ockulta Samtal nr 11
Mental Disciplin – Ockulta Samtal nr 12
Regler inom Ockultismen – Ockulta Samtal nr 13
Ondskans förstörelse – Ockulta Samtal nr 14
________________________________________________

Bhagavad Gita:

Bhagavad Gita, kapitel 1  + Inledande Ord
Bhagavad Gita, kapitel  5 
Bhagavad Gita, kapitel  6 
Bhagavad Gita, kapitel  7 
Bhagavad Gita, kapitel 10

________________________________________________

Kommentarer till Bhagavad Gita:
Kommentarer till Bhagavad-Gita, kap 1
Kommentarer till Bhagavad-Gita, kap 2
Kommentarer till Bhagavad Gita, kap 3
Kommentarer till Bhagavad Gita, kap 4
Kommentarer till Bhagavad Gita, kap 5
Kommentarer till Bhagavad Gita, kap 6
Kommentarer till Bhagavad Gita, kap 7

________________________________________________

Patanjalis Yoga Aforismer:
Patanjalis Yoga-Aforismer – Förord
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok I
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok II
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok III
Patanjali Yoga-Aforismer – Bok IV
________________________________________________

Brev som hjälpt mig – Bok 1:
Brev som hjälpt mig, Bok 1 Förord
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Du har hjälpt andra i föregående liv (Brev I)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
De tre egenskaperna (Brev II)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Valets stund och det undermedvetna (Brev III)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Jag är Brahma (Brev IV)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Lidandet på Vägen (Brev V)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Ord är levande Budbärare (BrevVI)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Förflutna liv (Brev VII)
Brev som hjälpt mig, Bok 1
Det högre tålamodet (Brev VIII)
Brev som hjälpt mig, Bok 1 Om gott och ont (Brev IX)
Brev som hjälpt mig, Bok 1 – De tre Egenskaperna och Meditation (Brev X)
Brev som hjälpt mig, Bok 1 – Karmalagen och  Adepterna (Brev XI)
Brev som hjälpt mig, Bok 1 – Guru och Chela (Brev XII)
Brev som hjälpt mig, Bok 1 – Guru, Chela och Logen (Brev XIII)
Brev som hjälpt mig, Bok 1   En Chelas krav (Brev XIV)
Brev som hjälpt mig, Bok 1  – Övertygande om Självet och Mästarna (Brev XV)

________________________________________________

HuvudIndex för Forum-Svaren och Forum-Diskusionsämnen

FORUMS DISKUSSIONSÄMNE 1–39:
Forum´s teosofiska diskussionsämnen nr 1-39
 alla texterna i samma dokument

Den fyrfaldiga lägre människan – nr 1
Återfödelse och preexistens –  nr 2
Teosofin tillämpad i Livet –  nr 3
Karma eller kompensation –  nr 4

Samfundets Tre Syften – 5
Den Andliga Människan –  nr 6

Ockultism – nr 7
Spiritualism och teosofi –  nr 8
Yoga – nr 9
Döden – nr 10
Astralljuset –  nr 11
Mästare och Chelor –  nr 12
Devachan –  nr 13
Bhagavad Gita – 14
Hypnotism – nr 15
Koncentration – nr 16

Hjärtats Lära – nr 17
Den Hemliga Lärans Grundsatser – nr 18
Astralljuset – nr 19
Begär och passioner – Kama – nr 20
Cykler –  nr 21
Naturens finare krafter – nr 22
Jaget – nr 23
Symbolism – nr 24
Evolutionen – nr 25
Den Teosofiska Rörelsen –  nr 26
Villkorlig Odödlighet – nr 27
Antaskarana – nr 28

Astrala väsen – nr 29
Tanken – nr 30
Studiet av Den Hemliga Läran –  nr 31

Minnet – nr 32
Buddhismen –  nr 33
Mediumskap –  nr 34
Samfundets Tredje Syfte – nr 35

Den fysiska kroppen – nr  36
Plikten – nr 37
Zoroastrianismen – nr 38
Intuitionen – nr 39
________________________________________________

FORUMSVAREN 1-154: (47 översatta)

Om Ljus på Vägens författarskap – nr 1                            
Anden är ännu inte helt inkarnerad  – nr 2
Karmalagens verkningar vid naturkatastrofer – nr 3
Vem är svartmagiker? – nr 4
Olika grader inom TS – nr 5 
Den cykliska Lagen – nr 6  
Kan man i drömmen få svar från det Högre Självet? – nr 7
Om att bli en Chela – nr 8
Ockultismens Väg –  nr 10
Ormen har många betydelser  – nr 13
Vad är den högsta utvecklingen? – nr 27
Hypnos borde förbjudas – nr 30
Bör vi fira Jul och Påsk? – nr 36
Hur länge stannar vi i Devachan? – nr 43
De undermänskliga elementalerna  – nr 47

Skiftar vi kön varje gång vi inkarnerar? – nr 48
Föreställningsförmågan – nr 49

Olika samfund genom tiderna – nr 50
När går Jaget in i kroppen? – nr 51
Känner jordiska vänner igen varandra i Kama-loka? – nr 56
Vad är orsaken till spädbarnsdöd? – nr 59
Swedenborgs visioner i Devachan  – nr 60
Om otur och olyckor – nr 62
Varför åldras vi fysiskt? – nr 63
Om Gud – nr 64
Varför är vi längre i Devachan än på jorden – nr 65
Hur kan man astralt förflytta föremål? – nr 68
Återvänder vi till jorden och träffar gamla vänner? – nr 69

Om HPBs tidigare inkarnation – nr 75
Om Mästarna verkligen existerar –  nr 85
Olika slags tillstånd i Kama-Loka – nr 90

Om andliga utbildningskurser i Teosofisk Resumé – nr 93
Kommunicerar intelligenta varelser med oss? – nr 97
Samvetets källa – nr 100
Varje tanke alstrar en bild i Astralljuset – nr 104
Kremering – nr 116
Det devachanska tillståndet (Swedenborg) – nr 117
Helvetet, ett stadium i Kama-loka – nr 121
Samvetes Röst – nr 122
Hinder vid meditation –  132
Skillnaden mellan en Mästare, Adept, Invigd – nr 135

Alkoholens verkningar är nedbrytande – nr 139

Kan teosofin definieras – nr 144
Kan vi se våra tidigare liv? – nr 150
Om vegetarianism och andlig utveckling – nr 151

Om lägre manas och kama manas betydelse – nr 152

Kan en hypnotisör göra ett föremål osynligt? – nr 153


  till toppen  till Helena Blavatsky Online  |   till ULTs hemsida  


wpeAF.jpg (3179 bytes)
Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
  
Uppdaterad 2017-03-03