TEOSOFI 
DIGITALT

nu  1483 artiklar Online
senast uppdaterad den
21 januari 2017


Teosofi-Fonden

NYHETSBREV
 

Lampa2.gif (36068 bytes)
 
Teosofiska Rörelsen
Online


Associerad Medlem
?
U.L.T.s deklaration 

ARCANA
FRÅGOR & SVAR

 ARCANA
F
ÖREDRAG

United Lodge of Theosophists - Malmölogen
        U.L.T. EN TEOSOFISK SKOLA – SVERIGE
Köpenhamnsvägen 13 C, 217 55 Malmö
070 376 47 47

    DET DIGITALA TEOSOFI-BIBLIOTEKET


Helena Petrovna Blavatsky 1831-1891

Länk till vår egen ljudblogg med många Föredrag ( ladda ner Mp3 filer): 
http://teosofiskakompanietsljudblogg.blogspot.com

eller lyssna på Föredragen genom Teosofikanalen på YOUTUBE:
http://www.youtube.com/channel/UCqwjPan51zRIvCDJDeVrSSA/videos

klicka här! TILL Googles NYA SÖKMOTOR

____________


SATYAT NASTI PARO DHARMAH
(Det finns ingen Religion högre än Sanningen)
_____________________________________________

Vill du hjälpa till med att förmedla teosofisk gnosis...?

Skulle du vilja delta i vårt arbete ideellt genom att översätta teosofiska texter från engelska till svenska ur den teosofiska rörelsens arkiv? I så fall kan du kontakta oss genom tel:
070 376 47 47

epost: 
redaktionen@teosofiskakompaniet.net

_____________________________________________

yantra1.gif (2187 bytes)

Den kontinuerliga Teosofiska Rörelsen

Det är en mycket stor skillnad mellan den Teosofiska Rörelsen och något som helst Teosofiskt Samfund. Rörelsen är moralisk, etisk, andlig, universell, osynlig utom till sina verkningar samt kontinuerlig. Ett Samfund bildat för teosofisk verksamhet är en synlig organisation, en effekt, en maskin avsedd att lagra energi och att sätta den i verksamhet; ett samfund varken är eller kan vara universellt eller kontinuerligt. Organiserade Teosofiska Samfund bildas av människor för att ge bättre samarbetsmöjligheter, men eftersom dessa endast är yttre skal måste de givetvis då och då förändras allt eftersom mänskliga fel och svagheter gör sig gällande och tiderna förändras. Dessutom kräver den stora bakomliggande andliga rörelsen just sådana förändringar.

Den Teosofiska Rörelsen är kontinuerlig och kan därför spåras genom alla tider och inom alla nationer. Varhelst tanken har kämpat för frigörelse, varhelst andliga idéer i motsats till former och dogmatism förkunnats, kan vi urskilja den stora rörelsen. Jacob Böhmes verk var en del av denna rörelse, precis som det Teosofiska Samfund som existerade för över hundra år sedan. Luthers reformation måste räknas hit och den stora striden mellan Vetenskap och Religion, så utmärkt skildrad av Draper, var lika mycket del av den Teosofiska Rörelsens verksamhet som det nuvarande samfundet med detta namn. Denna strid och den frihet som vetenskapen vann var i själva verket lika viktig för världens framsteg som någon av våra organisationer varit. Bland politiska exempel på rörelsen räknas de amerikanska koloniernas självständighetsförklaring som resulterade i bildandet av en stor nation, i teorin baserad på broderskap.

Ur artikeln ”Den Teosofiska Rörelsen”, TR nr 31
WILLIAM Q JUDGE

______________________________________


Natten till igår fick jag
se ett fågelperspektiv av de teosofiska samfunden. Jag såg några få uppriktiga och pålitliga teosofer i deras kamp med världen i stort och med andra – endast till namnet och ambitiösa – teosofer. De förra är större till antalet än du kan tro, och de segrade såsom ni i Amerika kommer att segra om ni bara förblir starka och trofasta gentemot Mästarnas program och sanna mot er själva.

Helena Blavatsky.
Läs mer:
Den Teosofiska Rörelsen 1875-1950  


 till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)


Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö    
W
ebmaster Peter Bernin www.artdecoration.se  Malmö
Uppdaterad 2017-04-04
 

DIGITAL
T
HEOSOPHY
now  1483 articles Online
last updated the
21 of January 2017


B P Wadia (1881-1958) 

B.P.Wadia Online


Robert Crosbie Online

William Q. Judge Online

Helena Blavatsky Online

Mahatmabreven
Online


A.P. Sinnett Online

Mabel Collins Online

T.Subba Row Online

Teosofiska Rörelsen
 
1875-1950